Competitie Senioren

Bij TV de Rading blijkt het recreatieve karakter van de vereniging ook bij de indeling van de competitie(-teams). Dit betekent dat wij in principe geen teams samenstellen op basis van sterkte of trainingsresultaat. Inschrijven voor de competitie gebeurt als team. Daarnaast kunnen leden zich individueel opgeven als reservespelers.

Het aantal senioren- en juniorenteams dat per competiteperiode in principe ingeschreven kan worden is gelimiteerd tot 4 per dagdeel. Hierbij spelen steeds 2 teams thuis en 2 teams uit. Hierdoor zijn er steeds 4 banen bezet en blijven er 3 banen vrij voor andere activiteiten waaronder de trainingen.

Uitzondering hierop is de vrijdagavond. Dan mogen  maximaal 6 teams  inschrijven, 3 thuis en 3 uit op 6 banen met 1 baan beschikbaar voor de recreanten.

Nu is het competitie spelen op de vrijdagavond zo populair dat we als club voor meer leden deze mogelijkheid wil blijven faciliteren. Door gebruik te maken van lichtontheffingen kan er tot 24:00 gespeeld worden met uitloop naar 01:00.
Hierdoor kunnen er in principe zelfs maximaal 10 teams spelen op 7 banen. 5 thuis en 5 uit. 
Dit bekijken we per jaar en per seizoen, dus er kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

Ook de zondag kent een toename van competitie activiteiten terwijl het op de zaterdag rustiger is. Dit komt voor een groot deel door de verschuiving van het jeugdtennis naar de zondag omdat er veel jeugdleden op de zaterdag andere sporten beoefenen. Dus ook daar geldt dat er meer banen beschikbaar zijn als dat nodig is, i.p.v. 4 banen indien noodzakelijk 5 bannen.  

T.a.v de klasse- en pouleindelingen 
In eerste instantie bepaalt de KNLTB voor welke regio er klassen en poules gemaakt worden.
Dit kan Landelijk of Regionaal zijn. De insteek is om een zo breed mogelijk opzet te krijgen waarbij de sterkte van de teams daadwerkelijk bepalen waar gespeeld gaat worden. Veel klassen kennen een promotie/degradatie systeem waarmee er teamrechten opgebouwd worden. Daar naast zijn er ook klassen die enkel op teamsterktegemiddelde ingedeeld worden. Waar je ook speelt er wordt altijd zoveel mogelijk met reisafstand rekening gehouden afhankelijk uiteraard van het aantal inschrijvingen.

Onze club zit officieel in regio NoordHolland. De regio NoordHolland biedt op de vrijdagavond alleen 17+ competities. Echter hebben wij van oudsher netzo als vele verenigingen bij ons in de buurt meestal 35+  gespeeld en mogen dat ook nog steeds aanbieden.

Indien je als team in de regio NoordHolland ingedeeld wordt kun je verenigingen uit bijvoorbeld de omgeving van Amsterdam treffen. In de Landelijke competitie is het zo dat hoe hoger je speelt hoe groter de kans dat dat de reisafstanden groter worden. Dit laatste geldt zeker voor de Padelcompetities die momenteel nog allen landelijk ingedeeld worden.

Op het inschrijfformulier staat nu aangegeven in welke regio de klasse aangeboden wordt.

Bij TP de Rading hebben wij de regel dat alle kosten voor de competitie, waaronder ook de eventuele boetes, door de teams cq teamleden zelf gedragen worden. De vereniging faciliteert alleen de ruimte op het park en verzorgt een deel van de administratie. Dit alles onder leiding van de VCL (Verenigings Competitie leider)

[email protected] 

Informatie en teamsamenstellingen Voorjaarscompetitie Senioren

Informatie en teamsamenstellingen Zomeravondcompetitie Senioren

Informatie en teamsamenstellingen Najaarscompetitie Senioren

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 582 4567

Tennis & Padel de Rading

't Jagerspaadje 22
1231 KJ Loosdrecht

KVK-nummer

40516869