Competitie Senioren

Bij TV de Rading blijkt het recreatieve karakter van de vereniging ook bij de indeling van de competitie(-teams). Dit betekent dat wij in principe geen teams samenstellen op basis van sterkte of trainingsresultaat. Men dient zich als team in te schrijven voor de competitie. Daarnaast kunnen leden zich individueel opgeven als reservespelers.

Het aantal senioren- en juniorenteams dat per competiteperiode in principe ingeschreven kan worden is gelimiteerd tot 4 per dagdeel. Hierbij spelen steeds 2 teams thuis en 2 teams uit. Hierdoor zijn er steeds 4 banen bezet en blijven er 3 banen vrij voor andere activiteiten waaronder de trainingen.

Enkel op de vrijdagavond is het de laatste jaren zo rustig op het park dat het bestuur een aantal seizoenen toestemming heeft gegeven om voor dat dagdeel maximaal 6 teams te mogen inschrijven. 3 thuis en 3 uit op 6 banen met 1 baan beschikbaar voor de recreanten.

Het bestuur gaat zelfs nog verder omdat het competitie spelen op de vrijdagavond nog populairder is geworden en zij voor meerdere leden deze mogelijkheid wil blijven faciliteren. Door gebruik te maken van lichtontheffingen kan er tot 24:00 gespeeld worden met uitloop naar 01:00.
Hierdoor kunnen er in principe zelfs maximaal 10 teams spelen op 7 banen. 5 thuis en 5 uit. 
Er zal echter per jaar en per seizoen bekeken worden hoeveel teams er maximaal in kunnen schrijven.

Ook de zondag kent een toename van competitie activiteiten terwijl het op de zaterdag juist rustiger aan het worden is. Dit komt voor een groot deel door de verschuiving van het jeugdtennis naar de zondag omdat er veel jeugdleden op de zaterdag andere sporten beoefenen. Ook hier heeft het bestuur de laatste tijd toestemming gegeven om i.p.v. 4 banen indien noodzakelijk 5 bannen te gebruiken voor de competitie. 

T.a.v de klasse- en pouleindelingen die de KNLB maakt.
In eerste instantie bepaalt de KNLTB voor welke regio er klassen en poules gemaakt worden.
Dit kan Landelijk of Regionaal zijn. De insteek is om een zo breed mogelijk opzet te krijgen waarbij de sterkte van de teams daadwerkelijk bepalen waar gespeeld gaat worden. Veel klassen kennen een promotie/degradatie systeem waarmee er teamrechten opgebouwd worden. Daar naast zijn er ook klassen die enkel op teamsterktegemiddelde ingedeeld worden. Waar je ook speelt er wordt altijd zoveel mogelijk met reisafstand rekening gehouden afhankelijk uiteraard van het aantal inschrijvingen.
Een aantal jaren geleden is de KNLTB wat betreft het indelen van de regio's overgestapt van het oude systeem naar het provinciale systeem. Onze vereniging zat in dat oude systeem in Regio Midden. Vandaar dat we ook wel verenigingen ten zuiden van Utrecht troffen als tegenstander.
Nu zitten wij officieel in regio NoorHolland en niet in Utrecht. Per regio kunnen de aangeboden competitiesoorten verschillend zijn. De regio NoorHolland biedt bijvoorbeeld op de vrijdagavond alleen 17+ competities aan en regio Utrecht enkel 35+ competities. Nu hebben wij van oudsher netzo als vele verenigingen bij ons in de buurt meestal 35+  gespeeld en vandaar dat we dat ook nog steeds mogen aanbieden. Mocht het nu zo zijn dat een team in de regio NoordHolland ingedeeld wordt kan men verenigingen uit bijvoorbeld de omgeving van Amsterdam treffen. In de Landelijke competitie is het wel zo dat hoe hoger men komt te spelen de kans bestaat dat de reisafstanden ook groter worden. Dit laatste geldt zeker voor de Padelcompetities die momenteel nog allen landelijk ingedeeld worden.
Op het inschrijfformulier staat nu aangegeven in welke regio de klasse aangeboden wordt.

Bij TV de Rading hebben wij niet een team dat beschouwd wordt als het "vlaggenschip" van de vereniging. Iedereen die bij ons competitie speelt doet dat omdat zij zelf competitie willen spelen. Vandaar dat ook alle kosten voor de competitie, waaronder ook de eventuele boetes, door de teams cq teamleden zelf gedragen dienen te worden. De vereniging faciliteert alleen de ruimte op het park en verzorgt een deel van de administratie. Dit alles onder leiding van de VCL (Verenigings Competitie leider)

[email protected] 

Informatie en teamsamenstellingen Voorjaarscompetitie Senioren

Informatie en teamsamenstellingen Najaarscompetitie Senioren

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 582 4567

Tennis & Padel de Rading

't Jagerspaadje 22
1231 KJ Loosdrecht

KVK-nummer

40516869